Geschiedenis


Waar het allemaal begon!


In de zomer van 2002 werd de kiem gelegd voor Stichting Rugvin. Frank Zanderink maakte die zomer deel uit van het team van de Cetacean Research & Rescue Unit (CRRU), een Schotse organisatie die zich inzet voor het welzijn, het behoud en de bescherming van walvisachtigen. Onder leiding van Dr Kevin Robinson zag Frank tijdens een paar prachtige weken aan de Moray Firth zijn eerste bruinvissen en tuimelaars!

Bij thuiskomst was Frank erg benieuwd naar wat er op het vlak van onderzoek naar en voorlichting over walvisachtigen in de Nederlandse wateren plaatsvond. In zijn ogen was dit te weinig. Buiten semi-overheidswerkzaamheden uitgevoerd door enkele instituten werd er bijzonder weinig aandacht besteed aan de in de Noordzee voorkomende walvisachtigen.

In 2004 kwam Frank na het lezen van een artikel over Europhlukes in contact met Ruben Huele (Centrum voor Milieustudies Leiden) en de toenmalige studenten Nynke Osinga en Bas Beekmans. Er werd besloten een haalbaarheidsonderzoek te doen naar het opzetten van een monitoringsprogramma om het voorkomen van walvisachtigen in de Noordzee te onderzoeken. De resultaten waren positief! Rederij Stena Line werd benaderd om te informeren naar de mogelijkheid om onderzoek te verrichten aan boord van de veerdiensten tussen Hoek van Holland en Harwich (Groot-Brittannië). Stena Line verleende hiervoor toestemming en dus stemde Nynke haar afstudeeronderzoek op deze veerdienst af. In januari 2005 startte Nynke haar populatie onderzoek op de veerboten Hollandica en Britannica. Onder de naam Project Rugvin werd er gedurende twaalf maanden gemonitord. Dankzij de medewerking van Stena Line observeren sindsdien elke maand twee vrijwilligers aan boord van deze veerboten.

In samenwerking met Stichting De Noordzee werd vervolgens een onderzoek- en educatieprogramma aan boord van kleinere boten op de Noordzee opgezet, dat tot eind 2006 liep. Naast het registreren van waarnemingen werden vrijwilligers opgeleid en geïnteresseerden voorgelicht over walvisachtigen. Na twee jaar als zelfstandig project van Stichting Noordzee te hebben geopereerd werd in februari 2007 een officiële stichting opgericht. Stichting Rugvin is geboren!

Op zoek naar bruinvissen in de Oosterschelde

In 2008 startte Stichting Rugvin met het verrichten van verkennende tochten in de Oosterschelde voor onderzoek naar de in dit water voorkomende bruinvis. In het najaar van 2009 werd, in samenwerking met en dankzij de financiële steun van het Wereld Natuur Fonds (WNF), een eerste officiële telling verricht in de Oosterschelde. Na deze succesvolle scan vond in 2010 en 2011 een tweede en een derde scan plaats.

Daarnaast is Stichting Rugvin in december 2009 gestart met het verrichten van akoestisch onderzoek in de Oosterschelde, dat dankzij de hulp van WNF en Rijkswaterstaat kan worden uitgevoerd.

Advertenties
%d bloggers liken dit: