Sponsoren & Partners

Het werk van Stichting Rugvin is niet mogelijk zonder de steun en medewerking van de hieronder genoemde organisaties en bedrijven.

Sponsoren

Stena Line
Sinds 2005 biedt Stena Line, Stichting Rugvin de mogelijkheid om van de brug van de veerboten Hollandica en Brittanica gebruik te maken als observeerplatform. Elke maand worden vrijwilligers enthousiast ontvangen door de crew en krijgen zij eten en drinken aangeboden. Ook de bemanningsleden, die inmiddels goed op de hoogte zijn van walvisachtigen, spotten regelmatig bruinvissen en registreren hun waarnemingen. Stichting Rugvin is het management en de crew enorm dankbaar voor hun medewerking en betrokkenheid!

Wereld Natuur Fonds
Dankzij de financiële steun van en goede samenwerking met het Wereld Natuur Fonds heeft Stichting Rugvin in 2009 de eerste officiële bruinvistelling in de Oosterschelde kunnen organiseren. Naast de vrijwilligers van Stichting Rugvin namen veertien “Lifeguards” deel aan de scan. Het WNF maakte het mogelijk diverse boten te kunnen gebruiken en maakte de aankoop van de hydrofoon die tijdens de scan gebruikt werd mogelijk. Ook de tweede scan (2010) en derde scan (2011) zijn gefinancierd door het WNF. Daarnaast heeft het WNF de aanschaf van de C-pods mogelijk gemaakt die gebruikt worden voor akoestisch onderzoek in de Oosterschelde.

Rijkswaterstaat
Sinds december 2009 zijn er enkele C-pods aan beide kanten van de Oosterscheldekering geplaatst. De geheugenkaartjes met data en de batterijen moeten regelmatig verwisseld worden. Dankzij de medewerking van Rijkswaterstaat, die materiaal en bemanning ter beschikking stelt, kunnen de C-pods bereikt en teruggeplaatst worden.

Samenwerkende organisaties

ARC
Na de start van Project Rugvin in 2005 heeft Rugvin zich aangesloten bij de Atlantic Research Coalition. De in totaal negen onderzoeksorganistaties uit Spanje, Ierland, Groot-Brittannië en Nederland die onderdeel uitmaken van dit verbond, gebruiken allen veerdiensten op de Europese zeeën als onderzoeksplatform. Door gebruik te maken van dezelfde systematiek en onderzoeksmethoden wordt er doelmatiger gewerkt. Daarnaast worden er gezamenlijke onderzoeksrapporten uitgebracht via het Joint Nature Conservation Committee (JNCC) en vindt er jaarlijks tijdens de conferentie van de European Cetacean Society (ECS) overleg plaats.

ARC bestaat naast Stichting Rugvin uit de volgende acht organisaties:
Organisation Cetacea (ORCA)
– University of Aberdeen
– Norcet
Irish Whale and Dolphin Group (IWDG)
AMBAR
Marinelife (Biscay Dolphin Research Programme)
Seatrust
– Plymouth to Santander Marine Survey

Andere organisaties
Daarnaast heeft Stichting Rugvin goede banden met Stichting De Noordzee en SOS Dolfijn met wie Stichting Rugvin samen een folder heeft uitgebracht dankzij financiering van het WNF. Een aantal van de vrijwilligers bij Rugvin zijn werkzaam bij deze organisatie. Daarnaast draagt Nationaal Park Oosterschelde bij met het informeren van het Nederlandse publiek over het voorkomen van de bruinvis in de Oosterschelde.

Advertenties
%d bloggers liken dit: