Scans

Om het (minimum) aantal dieren in de Oosterschelde vast te stellen werd besloten om met meerdere boten tegelijk het gebied letterlijk uit te kammen aan de hand van een scan (telling).

De eerste bruinvistelling
Op 19 september 2009 voeren acht boten parallel aan elkaar onder ideale weersomstandigheden (Bft 0-1) vanaf de Oosterscheldekering naar het oosten. Iedere boot had minimaal drie ervaren waarnemers aan boord en er was overlap in het gebied wat elke bemanning kon overzien tussen de boten. In totaal werden na uitsluiting van dubbeltellingen 37 dieren geteld waarvan vijf kalfjes. De kans dat er dieren aan het oog waren onttrokken was minimaal, aangezien het water zo vlak als een spiegel was. Het geoefende oog van de waarnemers spotte iedere rimpeling in het water.


Waarnemingen van Bruinvissen tijdens de eerste scan in de Oosterschelde, iedere rode stip stelt één waarneming voor van minimaal één bruinvis.


De tweede bruinvistelling

In 2010, op 22 mei, werd een tweede scan uitgevoerd onder minder gunstige omstandigheden (Bft 3-4). Op deze dag telden de waarnemers vijftien bruinvissen. Hiermee is echter wel aangetoond dat de dieren zowel in het voorjaar als in het najaar in een relatief grote groep aanwezig zijn in de Oosterschelde.

Klik op kaart voor vergroting.

Weergave van alle bruinviswaarnemingen tijdens de scan van 2010. Iedere rode stip is één waarneming van minimaal één bruinvis.

Eind juni 2010 zijn tijdens korte boottochten door Rugvinwaarnemers kalfjes waargenomen wat aantoont dat de dieren zich hier voortplanten.

De derde bruinvistelling
In 2011 wordt de derde scan georganiseerd op 26 juni. Tijdens deze scan worden er maar liefst minimaal 61 dieren geteld. Dit aantal is een stuk hoger ten opzichte van het referentiejaar 2009. De omstandigheden waren vergelijkbaar.

Waarnemingen tijdens de bruinvisscan 2011 op Oosterschelde

Toekomst
In samenwerking met het Nationale Park Oosterschelde zal in het voorjaar van 2012 een vierde scan gehouden worden. De datum hiervan zal in het voorjaar bekend worden gemaakt.

Advertenties
%d bloggers liken dit: